Конференції кафедри германської філології та кафедри методики викладання германських мов

У руслі актуальних напрямів лінгвістичних та методичних досліджень на кафедрах проводяться: міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві» – один раз у два роки, науково-методичні семінари нового формату (виїзні) «Мова і література в контексті сучасної освіти» – двічі на рік, міжуніверситетські студентські конференції і форуми «Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження» – двічі на рік, в рамках плану профорієнтаційної роботи проводяться методичні семінари для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів міста Мелітополь, Мелітопольського і Приазовського районів «Методична майстерня педагога нової української школи» тричі на рік. За матеріалами конференцій та семінарів надруковано збірки наукових праць та підготовлено «online» збірники наукових праць викладачів і студентів.

Кафедрою організовано та проведено 26 жовтня 2017 р. Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Часово-просторова і вікова специфіка німецькомовного тексту».

Метою конференції було: апробація останніх досліджень у річищі мовознавства, літературознавства, методики викладання німецької мови,  ознайомлення з новітніми тенденціями у вітчизняній філології, встановлення зв’язків з науковцями України.

Результатом стало розміщення тез доповідей на сайті кафедри:  http://nimfilmdpu.mozello.com/vseukranska-nternet-konferencja/

Одночасно з Інтернет-конференцією, на базі філологічного факультету, 26 жовтня 2017 р. проведено науково-практичний колоквіум для викладачів та студентів.

Метою заходу було: апробація досліджень студентів та викладачів філологічного факультету, активізація роботинаукових гуртків.

МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Информація Конференції 2020

Інформація про роботу секції методики на конференції 2022