Інформація про тему наукової роботи кафедри

Тема наукового дослідження кафедри методики викладання германських мов

 «Підвищення якості вищої педагогічної іншомовної освіти як результат рефлексії в освітньому процесі»

Державний реєстраційний номер: 0120U101425.

Дата реєстрації: 03-03-2020

Коди тематичних рубрик НТІ: 81.79.11.23.

Індекс УДК: 378, 378.014.6

Наукова новизна. Розкриття поняття рефлексії та окреслення методів і прийомів навчання здобувачів вищої іншомовної педагогічної освіти зворотного зв'язку в роботі на заняттях з фахових дисциплін, висвітлення доцільності використання сучасних методів та способів активізації освітньої діяльності здобувачів та доведення їх ефективності в забезпеченні рефлексії освітньому процесі вищої школи

Перспективи:висвітлення результатів дослідження в публікаціях різного рівня, організація і проведення науково-практичних конференцій та семінарів з метою оприлюднення результатів дослідження,  створення нових методів, методик і технологій, розробка методичної документації.