Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти

035-filologiya-magistr