Курси підвищення кваліфікації для вчителів англійської мови на кафедрі методики викладання германських мов

В Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в період з 03.03.2021 р. по 15.04.2021 р. пройшли курси підвищення кваліфікації для вчителів англійської мови.

Курси відвідали:
Акулова С.В. (№ АК 02125237/029-21), Галактіонова С.С. (№ АК 02125237/030-21), Кушнір І.М. (№ АК 02125237/032-21), Марінова О.І. (№ АК 02125237/031-21), Мевлюдова І.М. (№ АК 02125237/028-21), Убоженко Л.А. (№ АК 02125237/027-21).

Програма курсів була розроблена з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до навчання дорослих, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Державного стандарту освіти, типових освітніх програм, навчальних та навчально-тематичних планів освітньо-професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Програмними результатами навчання стали:   технології формування у здобувачів освіти ключових мовних і мовленнєвих компетентностей (читання та аудіювання з різним ступенем розуміння, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, навчання лексичного і граматичного матеріалу в контексті, розвиток соціальних навичок (критичного та системного мислення, здатності логічно обґрунтовувати позицію, творчості, ініціативності, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатності співпрацювати з іншими людьми)); вміння створювати безпечне, рівноправне та інклюзивне освітнє середовище з урахуванням особливостей інклюзивного навчання, забезпечувати додаткову підтримку в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, а також вміння використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому процесі, у тому числі застосовувати електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.

Previous Article
Next Article