Волкова Ірина Вікторівна

Волкова Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних  наук, доцент
Дисципліни: Методика навчання української мови; Методика навчання української мови у ВНЗ, Українська мова за професійним спрямуваням; Орфографічно-пунктуаційний практикум.

Підвищення кваліфікації: 5.09.2016 – 3.03.2017 року – Київський університет імені Б.Грінченка. Отримала посвідчення члена-кореспондента Української Академії Акмеології (№ К-125 від 28 жовтня 2016 р.).

Наукові праці: Волкова І.В. Мовленнєва компетенція учнівської молоді: навч. посібник для студентів ВНЗ / І.В.Волкова. – Мелітополь, 2015. –  44 с.
Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Українська мова і література” й отримала кваліфікацію „Вчитель української мови і літератури” (2000р.). 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). Тема дисертації: “Формування мовних та мовленнєвих компетентностей учнів 5 класу ЗОШ ( на прикладі вивчення орфографії та словотвору)”.

Наукові зацікавлення – Мовленнєва компетентність учнівської молоді.
Автор понад 36 публікацій („Мовна й  мовленнєва компетенції : психолінгвістична    проекції на методику навчання мови”, „Антрополгічний складник у колі психолого-педагогічних умов набуття мовних компетентностей”, „Чуття мови і мовленнєвих ситуацій у процесі засвоєння орфографії”, „ Курс словесності в середній школі як методична проблема розвитку мовлення”, „Мовні й мовленнєві компетентності: теоретико-методичний аспект”, „ Система творчих вправ як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови”, „Застосування інноваційних технологій навчання рідної мови у вищих навчальних закладах”, тощо).

Посилання на наукометричні бази:

ORCID 
Google Scholar
ResearchGate