Шарова Тетяна Михайлівна – завідувач кафедри

Посада: завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, доцент

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет (2005) за спеціальністю вчитель української мови і літератури та художньої культури; магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету (2006) за спеціальністю викладач української мови та літератури вищого навчального закладу.

З 2006 року – асистент кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ, з 2010 року – заступник декана з виховної роботи, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української і зарубіжної літератури . У 2015 році – декан філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, а з квітня 2016 року – завідувач кафедри української і зарубіжної літератури. З вересня 2017 року виконую обов’язки секретаря Вченої ради університету.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – історія української літератури воєнних та повоєнних років. Автор більше 140 публікацій, монографії “Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт” (Харків, 2010).

Автор та співавтор навчальних посібників з Грифом Міністерства освіти і науки України “Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.” (у співавторстві з А.В. Землянською), “Історія української літератури І пол. ХІХ ст.”, “Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів” (у співавторстві з С.В. Шаровим), “Світова література в умовах глобалізаційних процесів” (у співавторстві з А.В. Землянською).

Авторка більше 70 науково-методичних праць, у тому числі монографій “Життя як політ: художні домінанти творчості Володимира Родіонова” (у співавторстві з А.В. Землянською) та науково-документального видання «Володимир Родіонов: хроніка життя і творчості» (у співавторстві з А.В. Землянською).

Автор електронних засобів навчального призначення “Тарасовими стежками”, “Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.” (у співавторстві з А.В. Землянською), “Історія зарубіжної літератури. Антична література” (у співавторстві з С.В. Шаровим), “Історія української літератури І пол. ХІХ ст.”, “Історія української літератури 40-60-х рр. ХІХ ст. Апостол правди і науки” (у співавторстві з В.О. Кравченко та С.В. Шаровим), “Творчість В. Короленка” (у співавторстві з Л.Ю. Москальовою). Усі електронні засоби навчального призначення зареєстровані в Державній службі інтелектуальної власності, на них отримано свідоцтва на предмет авторського права.

Контакти: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. М. Грушевського, 24, кафедра української і зарубіжної літератури, освітньо-інформаційний центр «Інноваційні обрії української словесності».

Посилання на профіль наукометричних баз: