Куликова Людмила Анатоліївна

Куликова Людмила Анатоліївна – асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови.

Освіта: Запорізький державний педагогічний інститут

Досягнення: Здійснювала дослідження з комплексних науково-дослідних тем кафедри. Виклала результати досліджень у тезах, статтях вітчизняних і зарубіжних видань, збірниках наукових праць та монографії. Загальна кількість публікацій за останні 10 років – 30.

Для забезпечення проведення практичних занять та самостійної роботи студентів займалась розробкою і укладанням у співавторстві навчально-методичних матеріалів, з них Методичних рекомендацій -11, навчальних посібників -2.

Здійснювала керівництво науково-дослідною роботою студентів з основної іноземної мови та методики викладання англійської мови з публікацією ними тез у збірниках матеріалів Міжвузівського науково-методичного семінару «Мова і література в контексті сучасної освіти».

За досягнення у науково-дослідній роботі зі студентами, формування наукового потенціалу сучасної молоді нагороджена Грамотою ННІСПМО (06.05.2015 р.).

Розроблено у співавторстві і постійно оновлюється навчально-методичний комплекс з дисципліни «Друга іноземна мова» для бакалаврів та магістрів.

За останні 10 років двічі підвищила свою кваліфікацію з проходженням стажування в Запорізькому національному університеті на факультеті іноземної філології при кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови.

 Наукові інтереси: формування творчої активності викладача засобами сучасних педагогічних технологій

Посилання на наукометричні бази: