Коноваленко Тетяна Василівна

Коноваленко Тетяна Василівна – декан філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови.

У 1998 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Мова і література та українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури та української мови і літератури.

Кандидат педагогічних наук з 15 березня 2007 року.

Доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови з 20 січня 2011 року.

Дисертацію захистила 10 жовтня 2006 року у спеціалізованій Вченій раді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, номер диплома ДК № 040097.
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 20 років, у тому числі у даному навчальному закладі 20 років.

З 02.11.2009 р. до 31.08.2014 р. була завідувачем кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови.

За вагомі результати у науково-дослідницькій діяльності і підготовку майбутніх фахівців Коноваленко Т.В. нагороджено почесними грамотами і подяками (подякою Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (Наказ міськУО від 23.03.2015 № 206), почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (наказ Департаменту від 19.05.2015 № 0306), подякою Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області за вагомі досягнення в роботі з обдарованою учнівською молоддю, піднесення престижу освіти міста, грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність).

Коноваленко Т.В. має 94 публікації, з них 82 наукові та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 27 у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, 2 публікації в збірниках, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, два підручники («Методика навчання іноземної мови», «English for Upper Graduates»), один з яких має гриф МОНУ, чотири посібники в співавторстві («Вплив педагогічного спілкування на розвиток творчої ініціативи», «English Lexicology», «Міжкультурна комунікація», «Лінгвокраїнознавство»), один з яких має гриф МОНУ.
Коноваленко Т.В. з 2013 року є членом робочої групи спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління». Брала участь в роботі 8 Зимових і Літніх шкіл професійної майстерності Британської Ради, у двох в якості тренера для викладачів інших вишів України і зарубіжжя.

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови, сучасна англійська література

Посилання на наукометричні бази:

  • Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=2&user=nSq05iIAAAAJ
  • ORCID –  https://orcid.org/0000-0003-4867-324X
  • ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Konovalenko3
  • ResearcherID – http://www.researcherid.com/rid/D-5286-2018
  • Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195565318