Байтерякова Наталія Юріївна

Байтерякова Наталія Юріївна – старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови.

В 1987-1992 рр. навчалась в Орловському державному педагогічному інституті на філологічному факультеті за спеціальністю «англійська і німецька мова».

З 1992 р. працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць, з них 11 статей у фахових виданнях, 2 навчальних посібника та 2 підручника. Зокрема:

  • електронний навчальний посібник «Great Britain. Електронний навчальний комплекс з курсу «Країнознавство. Велика Британія» (з грифом МОН)
  • підручник «English for Upper Graduates: підручник з англійської мови»
  • підручник «Лінгвокраїнознавство. Велика Британія»
  • навчальний посібник «Лінгвокраїнознавство. Велика Британія. Практикум»

В 2007 р. нагороджена дипломом за зайняте ІІ місце на загальноуніверситетському конкурсі електронних посібників.

Наукові інтереси: лексико-семантичний аналіз англійської спелеологічної термінології, лінгвістичні аспекти творчості групи «Pink Floyd», методика навчання курсу «Лінгвокраїнознавство».

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=C34LH54AAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/W-2611-2017

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5334-0290