Тарасенко Тетяна Володимирівна

Тарасенко Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук,доцент кафедри методики викладання германських мов.

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут. Стаж педагогічної роботи складає 24 роки; 2 роки працювала вчителем англійської мови у гімназії № 19, ЗОШ № 15 м. Мелітополя; стаж науково-педагогічної діяльності у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького складає 22 роки. Кандидатську дисертацію захистила за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, отримала звання доцента. За період роботи видано більше 50 публікацій, серед яких 15 статей у наукових фахових виданнях і 1 стаття у наукометричних базах даних. З початку своєї науково-педагогічної діяльності взяла участь у 25 наукових конференціях різного рівня.
Видано: 2 підручники, 4 навчальних посібника , 12 методичних реномендацій, кафедральна монографія.

Наукові інтереси: дисципліни – «Історія і культура Британії», «Лінгвокраїнознавство», «Міжкультурна комунікація» (з цих дисциплін та з другої іноземної мови для магістрів розроблено НМК), «Методика вивчення англійської мови». Регулярно підвищує кваліфікацію, бере участь у спільному проекті МОН України і Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління».

З січня 2016 року є керівником освітньої програми для підготовки бакалавра зі спеціальності 014.02 «Середня освіта. Мова і література (англійська)». З вересня 2016 року Тарасенко Т. В. виконує обов’язки голови навчально-методичної комісії філологічного факультету.

За успіхи у роботі Тарасенко Т. В. заохочувалася подякою і грамотами МДПУ (3) та Почесною грамотою виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

Зареєстрована у Google Scholar, ORCID, ResearchID; надруковано статтю у журналі Children and Schools, який належить до бази Web of Science, Scopus.