Фесенко Євгенія Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри методики викладання германських мов

Закінчила у 2004 році Запорізький державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача німецької мови та літератури у вищих навчальних закладах, викладача англійської мови.
З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

З вересня 2018 року є заступником декана філологічного факультету з навчальної роботи.

Наукові інтереси: порівняльне літературознавство, інтермедіальність.

Посилання на наукометричні бази:

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ilNd98cAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2134-262X

– ResearchID:

http://www.researcherid.com/rid/B-3871-2018