Рябуха Тетяна Валеріївна

Рябуха Тетяна Валеріївна – старший викладач кафедри германської філології.

Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1988), спеціальність “Іноземні мови (англійська і французька)”

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 25 років.

Характер навчального навантаження (денна та заочна форми навчання):

  • лекційні курси “Історія основної іноземної мови” та “Історія іноземної мови”;
  • практичні та семінарські заняття з дисциплін “Основна іноземна мова з курсовою роботою та мовленнєвою практикою”, “Практична фонетика англійської мови”, “Теоретичний курс основної іноземної мови (фонетика)”.

Наукові інтереси:англійська мова і література; лінгводидактика.

Загальна кількість наукових публікацій – понад 50, серед них 10 статей у фахових збірниках, які входять до переліку МОН України та внесені до науково-метричної бази даних Index Copernicus та монографія «Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: від теорії до практики» (у співавторстві з В. В. Лемещенко-Лагодою).

Загальна кількість навчально-методичних праць – 12, з них 7 навчальних посібників:

  • «Practice Makes Perfect (or Speech Without a Hitch): A Tutorial on Practical Course of Phonetics» (успівавторствізТ. Ю. Гуровою, С. Ю. Гуровим),
  • «Вступ до філології» (у співавторстві з Т. Ю. Гуровою, С. Ю. Гуровим, Т. В. Коноваленко, Т. В. Тарасенко),
  • «Міжкультурна комунікація» (у співавторстві з Т. В. Тарасенко, Т. В. Коноваленко , І. О. Баранцовою),
  • «Історія і культура Британії» (у співавторстві з Т. В. Тарасенко, Л. А. Куліковою),
  • «Лексико-граматичні прийоми перекладу: від теорії до практики» (у співавторстві з Н. В. Зіненко, Т. І. Харченко, Н. О. Гостіщевою, Л. А. Куликовою),
  • «Практика перекладу з англійської мови» (у співавторстві з Л. А. Куликовою, Т. В. Тарасенко),
  • «Література англомовних країн» (у співавторстві з В. Ю. Котляровою, Т. В. Насалевич, М. В. Ткач).

Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності: 9 свідоцтв про авторське право.

Нагороди: Грамота МДПУ (2003 р.), Грамота МДПУ (2006 р.), Почесна грамота виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2011 р.), Почесна грамота виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2018 р.), Грамота МДПУ (2019 р.)

Посилання на наукометричні бази:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xKViBDYAAAAJ&hl=ru&authuser=1

https://orcid.org/0000-0001-7081-6302