Календарне планування Link popular

Календарне планування

№ з/п

Назви тем

Форма

Кількість годин

Дата

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов.

Методика викладання іноземної мови на старшому ступені навчання як наука.

Системність у навчанні іноземної мови.

Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов на старшому ступені.

Навчання граматичного матеріалу  на старшому ступені.

Навчання лексичного матеріалу на старшому ступені.

 

Навчання фонетичного матеріалу на старшому ступені.

 

Навчання аудіювання іншомовного мовлення на старшому ступені.

 

Навчання говоріння іноземною мовою на старшому ступені.

 

Навчання читання іноземною мовою на старшому ступені.

 

Навчання письма іноземною мовою на старшому ступені.

 

Система планування та урок іноземної мови на старшому ступені навчання.

 

Cамостійна робота

 

 

 

Cамостійна робота

 

Cамостійна робота

 

Cамостійна робота

 

 

Лекція, семінарське заняття, самостійна робота

Лекція, семінарське заняття, самостійна робота

Cамостійна робота

 

 

 

Лекція, самостійна робота

 

 

Лекція, семінарське заняття, самостійна робота

 

Лекція, самостійна робота

 

 

 

Лекція, семінарське заняття, самостійна робота

 

 

Cамостійна робота

 

 

2

 

 

 

4

 

4

 

4

 

 

6

 

6

 

 

2

 

 

 

4

 

 

6

 

 

4

 

 

 

 

6

 

 

 

2

 

 

 

 

mooCow mooCow mooCow
mooCow