Закон України про вищу освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18