Рябуха Тетяна Валеріївна

Рябуха Тетяна Валеріївна – старший викладач кафедри германської філології

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «іноземні мови (дві мови)» і отримала кваліфікацію «вчитель іноземних мов (англійської та французької)» – диплом ЛВ 430048 (з відзнакою) від 24 червня 1988 р.

У 2017 році пройшла стажування у Запорізькому національному університеті на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови (Свідоцтво ПК № 00271 від 15.12.2017 р.)

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації – 25 років (у даному навчальному закладі).

Викладає навчальні курси «Історія основної іноземної мови», «Історія іноземної мови», «Теоретичний основної іноземної мови (фонетика)», «Практична фонетика англійської мови», а також «Основна іноземна мова» і «Практичний курс англійської мови» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» для студентів спеціальності «германські мови і література», а також «мова і література (англійська, німецька)». З даних курсів розроблені навчально-методичні комплекси, навчальні посібники та методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів. Здійснює керівництво курсовими роботами студентів зазначених вище спеціальностей.

Бере участь у професійному об’єднанні за спеціальністю «Міжнародна професійна організація викладачів англійської мови як іноземної «TESOL Ukraine», а також у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та семінарах. Друкує статті у вітчизняних та закордонних збірниках щодо формуванням іншомовної компетенції студентів ВНЗ, зокрема впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій навчання (проблемне навчання, E-Learning,  Mobile  Learning, Blended  learning).

 

Має свідоцтва про оформлення авторського права на монографію «Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: від теорії до практики» (свідоцтво №91284 від 05.08.19), навчальні посібники «Practice Makes Perfect (or Speech Without a Hitch): A Tutorial on Practical Course of English Phonetics» (свідоцтво № 85702 від 12.02.2019) та «Міжкультурна комунікація» (свідоцтво № 70089 від 26.01.2017), наукові статті  «Phonetic Competence of Future Interpreters: Features of Formation» (свідоцтво №84624 від 21.01.2019), «Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу» (свідоцтво №86103 від 19.02.2019), «Подолання лексичного бар’єру як запорука успішності міжкультурної комунікації» (свідоцтво №89701 від 11.06.2019).

Вільно володіє українською, російською, англійською та французькою мовами.

Зареєстрована в наукометрічних базах:

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=xKViBDYAAAAJ&hl=ru&authuse=1

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-7081-6302

ResearcherID is A-5677-2018

https://www.researcherid.com/rid/A-5677-2018