Мілько Наталя Євгенівна

МІЛЬКО НАТАЛЯ ЄВГЕНІВНА       

Старший викладач кафедри методики викладання германських мов, кандидат педагогічних наук.

ЗакінчилаМелітопольський державний педагогічний університет, 2001 рік випуску (з відзнакою). Спеціальність «Вчитель англійської, німецької мови та зарубіжної літератури». У 2018 році захистила дисертацію в МДПУ імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика вищої освіти» на тему «Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі».

Пройшла підвищення кваліфікації у рамках «Європейських тижнів 2015» на базі Вищої лінгвістичної школи м. Ченстохово, Польща, 20.01.2015-27.01.2015.З 2015 по 2019 рік систематично брала участь у проєкті Британської ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління», що є достатнім методологічним підґрунтям для викладання сучасних актуальних проблем філології та методики викладання іноземних мов. З 2019 року є учасником тренінгів Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в рамках Міжнародного проекту “Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність”. Очна участь у Міжнародній науковій конференції TheYoungGenerationConfrontedwiththeSecurityChallengesinEuropeandAsia, 4-5 грудня 2019 р. (м. Краков, Польща).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації – 18 років.

Викладає навчальні курси «Практичний курс англійської мови», «Практика перекладу з англійської мови», «Методика викладання теорії та практики перекладу». З даних курсів розроблені навчально-методичні комплекси, до практичних занять підготовлені методичні рекомендації, розроблені посібники. Здійснює керівництво курсовими та магістерськими роботами студентів спеціальності «Філологія. Мова та література (англійська)».

Вільно володіє українською, російською, англійською мовами.

Основні наукові дослідження пов’язані з підготовкою майбутніх учителів іноземної мови, організацією міжкультурного діалогу в навчальному процесі, міжкультурною комунікацією, актуальними проблемами перекладу.

Кожного року бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Друкує статті у вітчизняних і закордонних збірниках.

Зареєстрована в наукометрічних базах:

 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%CC%B3%EB%FC%EA%EE+%CD%E0%F2%E0%EB%FF&ustanova=283&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0

https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Milko

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=zmrI1WQAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-5397-5296

https://publons.com/researcher/1956651/nataliia-milko/