Денисенко Надія Валеріївна – завідувач кафедри

Денисенко Надія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології. Гарант освітньої програми 035.041 Германські мови та літератури (преклад включно) перша-англійська (рівень перший, бакалаврський). Голова Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу МДПУ імені Богдана Хмельницького

Освіта – Мелітопольський державний педагогічний університет, 2001 рік випуску . Спеціальність «Вчитель англійської, німецької мови та зарубіжної літератури». У 2012 році захистила дисертацію в КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Перекладознавство». Диплом кандидата філологічних наук із спеціальності «Перекладознавство» ДК № 004256, від 19.01 2012р.*У  лютому 2015 року отримала вчене звання доцента ( 12ДЦ №041291 від

15.02.2015). Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня

акредитації – 12 років (у даному навчальному закладі).

Наукові інтереси – англійська мова і література, методика викладання англійської мови, переклад. Має більше 70 публікацій, посібники, монографіі, міжнародні сертифікати. Кожного року бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Друкує статті у вітчизняних і закордонних збірниках.

Є співавтором навчальних посібників та підручника 1. «Теоретичний курс

основної іноземної мови (граматика)» Навчальний посібник//«Однорог».

Мелітополь. 2019. 120 с. 2. Теорія та практика перекладу (навчальний

посібник) Навчальний посібник Теорія та практика перекладу: Навчальний

посібник/Укладачі:к.філол.н. Денисенко Н.В., к.філол.н. к.філол.н.узя Є.М.,

к.філол.н. Камишова Т.М., к.філол.н. Гапєєва І.М., Мілько Н.Є..- Мелітополь:Видавництво МДПУ ім.Б. Хмельницького, 2014р. – 95с.

  1. English Lexicology (навчальний посібник) Навчальний посібник Навчальний посібник/Укладачі: к.пед.н. Гуров С.Ю, к.пед.н. Гурова Т.Ю., к.пед.н. Матюха Г.В., к.пед.н. Коноваленко Т.В., к.філол.н. Денисенко Н.В.,

Мілько Н.Є..- Мелітополь:Видавництво МДПУ ім.Б. Хмельницького, 2014р.

Монографія «Методи аппроксимации в лингвистике» Автори Волошин В.Г., Григорян Н.Р., Денисенко Н.В., Музя Є.М. Колективна монографія «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності»(2017) Колективна монографія

«Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у Полікультурному суспільстві»(2018)

Має шість свідоцтв про авторське право: 1. Свідоцтво про реєстрацію

авторського права на твір № 82245 від 12.10.2018р. на Монографію «Методи

аппроксимации в лингвистике» Автори Волошин В.Г., Григорян Н.Р., Денисенко Н.В., Музя Є.М. 2. 08 квітня 2016 року отримала Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «English lexicology / Лексикологія англійської мови» (№ 64863, виданий Державною службою інтелектуальної власності України). 3. 4 лютого 2019 року отримала

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на підручник «English for Upper Graduates» (№85253, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України).  5 лютого 2019 року отримала Свідоцтво про реєстрацію

авторського права на колективну монографію «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності» (№85327, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України).  5 лютого 2019 року отримала Свідоцтво про реєстрацію авторського права на колективну монографію «Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві» (№85328, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України). 6. Навчальний посібник «Стилістика англійської мови»(№84066 виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 2019р. )

Брала участь у роботі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Київ, КНЛУ ,2018р.

Брала очну участь у Міжнародній науковій конференції The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia, 4-5 грудня 2019 р. (м.Краков, Польща).

З 19.01.215 по 26.01.2015 пройшла стажування на базі Вищої Лінгвістичної школи

(м. Ченстохово, республіка Польща)

З 05.07.2015 по 12.07.215 була учасником Літньої школи PRESETT Teacher

Development, організованою Британською Радою в Україні, м. Драгобрат **

З 16.01.2019 по 21.01.219 була учасником Зимової школи PRESETT Teacher

Development, організованою Британською Радою в Україні, м. Львів

Бере участь у тренінгах Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в рамках  Міжнародного проекту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність” Зимова школа 27-31 січня 2020р. В рамках проекту взяла участь в освітньому симпозіумі «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу» та в тренінговій програмі з інфомедійної грамотності 7-9 жовтня та 18-19 листопада у загальному обсязі 20 годин.

Зареєстрована у Google Scholar, ORCID, Research ID, Web of Science, Scopus.

Биометрика укр.науки: nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php

https://www.researchgate.net/profile/Nadiia_Denysenko/experience

https://scholar.google.com/citations?user=CtORjvAAAAAJ&hl=ru

— https://ua.linkedin.com/in/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-91a96bb3

http://eprints.mdpu.org.ua/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=9536#t

https://orcid.org/0000-0001-9457-8396