Акулова Надія Юріївна

Акулова Надія Юріївна

Доцент кафедри германської філології, кандидат філологічних наук.

У 2005 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»і одержала диплом спеціаліста з відзнакою.Присвоєно кваліфікацію «Вчитель української мови, літератури, зарубіжної літератури та художньої культури». У 2006 роціу цьому ж університеті одержала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».Присвоєно кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури».

З 2006 по 2009 роки– аспірантка кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (денна форма). 25. 03. 2010 р. спеціалізованою вченою радою К 64.051.07 на основі прилюдного захисту дисертації прийнято ухвалу про присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.Тема дисертації: «Проза Михайла Івченка (семантика, поетика)». З 2016 по 2018 роки – докторантка кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету (денна форма, спеціальність 035 Філологія (порівняльне літературознавство)). Тема дисертації: «Поетика візуальності в українській та англійській прозі 1920-х років». Дослідження на етапідоопрацювання.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації – 10 років.Викладала для студентів стаціонару й заочного відділення такі курси: «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури», «Основи науково-педагогічних досліджень», а також спецкурси для магістрантів «Літературний твір в аспекті онто-естетичних категорій «простір» і «час», «Міф як основа художньої творчості».У квітні 2014 р. під її керівництвомстудентка V курсу МДПУ Дацева А.В. посіла призове місце в Конкурсі студентських наукових робіт на здобуття премії імені Ковальських у галузі українознавства (м. Харків).

Регулярно бере участь у наукових конференціях різного рівня. Автор понад 50 публікацій у вітчизняних фахових і зарубіжних виданнях Болгарії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Чехії тощо, з-поміж яких:

  1. Мистецтво Ван Гога в художній інтерпретації Д. Г. Лоуренса (на прикладі новели «Сонце»).Волинь філологічна: текст і контекст. Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті. 2017. Вип. 23. С. 5–14.
  2. Відлуння Сезанна у прозі Д. Г. Лоуренса 1920-х років.Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 11–12 (360–361). С. 161–165.
  3. Іконографія кінодетектива в українській та англійській прозі 1920-х років: теоретичні засади й культурний контекст.Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства. 2018. Вип. 23. С. 17–20.
  4. «Текст Бекліна» в романі Е. М. Форстера «Подорож до Індії». Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. 3. Т. 3. С. 82–85.
  1. Театральний фрейм у системі текстуальних стратегій роману «Честь» М.Могилянського // UcrainicaVIII: současná ukrajinistika: problémyjazyka, literaturyakultury : IX. olomoucké sympoziumukrainistů Střední aVýchodní Evropy, Olomouc 29–30.8.2018. Olomouc :UniverzitaPalackéhovOlomouci, 2018. 1. vydáni. С. 150–155.
  1. Британський колоніалізм як «суспільство спектаклю» в романі «Подорож до Індії» Е. М. Форстера.Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2018. Вип. 15. С. 189–196.
  2. (Ре)конструкція «Джоконди» в українській та англійській прозі 1920-х років крізь призму британського естетизму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 40. Т. 2. С. 106–109.
  3. The Theatrical Code in Katherine Mansfield’s Poetics // New Perspectives in English Philology and Teaching English / Konovalenko T. V., Matjuha G. V., Barantsova I. O. and other.Melitopol, 2019. P. 161–166.
  1. Візуальна репрезентація роману «До маяка» Вірджинії Вулф: видавничі стратегії. Мова. Свідомість. Концепт. 2020. Вип. 10. С. 86–94.
  1. «Код да Вінчі» у романі АдальбертаЕрделі «IMEN». Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2020. № 41. С. 68–72.

 

Дослідницькі інтереси: мистецтво раннього та високого модернізму, поетика візуальності літературно-художніх творів, актуальні проблеми теорії літератури.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-LYLIFwAAAAJ&hl=uk

ResearcherID: W-8840-2018

https://publons.com/researcher/1820848/nadiia-akulova/

ORCID:0000-0002-7079-2264

https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-7079-2264