Науковий гурток “Філологічні студії”

Кафедра германської філології

Науковий гурток «Філологічні студії»

 

Закінчився черговий навчальний (2019-2020) рік, а з ним і робота наукового гуртка кафедри германської філології «Філологічні студії».

Загалом, за 2019-2020 н.р. відбулося 8 засідань наукового гуртка, було заслухано 16 доповідей викладачів та 21 доповідь студентів.

Серед найяскравіших та дискусійних, таких, котрі добре запам’яталися слухачам, були доповіді магістрантів Тєтєріної Оксани («Лінгвокультурологічні особливості концепту HAUS у німецькій мові»), Федотової Марини («Лінгвокультурологічні особливості концепту BROT у німецькій мові»), Нехидько Ольги («Прагматика мовлення у творах Фрідріха Дюрренматта») та Левандовської Діани («Концепт SPIEL/ГРА в німецькій лінгвокультурі»).

Не залишилися поза увагою повідомлення Киященко Вадима – «Особливості теоретичного осмислення афективної складової стереотипів масової свідомості» та Брусніка Олександра – «Мережеве мовлення підлітків: лінгвістичні проблеми віртуальної комунікації».

Присутні слухали та дискутували стосовно проблем «Антиплагіатних програм» та «Академічної доброчесності» (асистент Мінькова Г.Ю.), «Молодіжного сленгу» (старший викладач Надольська Ю.А.).

Загалом, аналіз тематики доповідей студентів та викладачів показав, що коло наукових інтересів гуртківців зосереджується у напрямках когнітивістики, психолінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства.

Результатами наукової діяльності гуртка «Філологічні студії» у 2019-2020 н.р. стали 16 публікацій, три з яких фахові статті (керівники Назаренко І.В. та Мінькова Г.Ю.), дві роботи опубліковано у США (Вашингтон та Нью-Йорк).

Студенти гуртка (Устименко Олександра та Вишнева-Ільїна Катерина) брали участь в семінарах та онлайн-курсах Goethe-Institut в Україні з методики навчання німецької мови (керівник Лебєдєва О.А.).

Дві студентки Матігорова Діана та Лазаренко Вероніка на свої фахові статті отримали сертифікати про авторське право.

Знаменним наслідком багаторічної наукової роботи стало здобуття перемоги у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Лазаренко Веронікою, студенткою І курсу магістратури зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напрямку «Германські мови» відбувався 15-17 квітня 2020 р. у Київі, на базі Київського національного лінгвістичного університету. Лазаренко Вероніку нагородили дипломом ІІІ ступеня за наукове дослідження на тему «Моделювання концепту Königin у німецькій мові засобами відмінкової граматики».

На цих досягненнях робота нашого гуртка не зупиняється, вона триває безперервно, та навіть під час канікул, влітку, студенти продовжують свої дослідження, наслідки яких ми побачимо восени у вигляді наукових публікацій.