Тарасенко Тетяна Володимирівна

Тарасенко Тетяна Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри методики викладання германських мов. 

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут. Стаж 

педагогічної роботи складає 27 років; 2 роки працювала вчителем 

англійської мови у гімназії № 19, ЗОШ № 15 м. Мелітополя; стаж науково-

педагогічної діяльності у Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького складає 25 років.  

Кандидатську дисертацію захистила за спеціальністю 13.00.04 - теорія та 

методика професійної освіти, отримала звання доцента. За період роботи 

видано більше 80 публікацій, серед яких 25 статей у наукових фахових 

виданнях, 1 стаття у наукометричних базах даних, розділи у 5 колективних 

монографіях. З початку своєї науково-педагогічної діяльності взяла участь 

більш ніж у 50 наукових конференціях різного рівня. Видано: 2 підручники, 6 

навчальних посібників, 20 методичних реномендацій. 

Наукові інтереси: дисципліни – «Міжкультурна комунікація», «Історія і 

культура Британії», «Лінгвокраїнознавство Британії», «Лінгвокраїнознавство 

США», «Методика навчання англійської мови». Регулярно підвищує 

кваліфікацію; взяла участь у спільному проекті МОН України і Британської 

Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління»; член громадської 

організації «Асоціація викладачів англійської мови “ТІСОЛ-Україна”»; член 

Української асоціації дослідників освіти.  

З вересня 2016 року Тарасенко Т. В. виконує обов’язки голови навчально-

методичної комісії філологічного факультету. Є керівником освітньої 

програми «Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша 

– англійська» для підготовки бакалавра зі спеціальності 014.021 Середня 

освіта. Англійська мова і література. 

За успіхи у роботі Тарасенко Т. В. заохочувалася подякою Запорізької 

обласної державної адміністрації, почесною грамотою Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, 4 грамотами МДПУ та Почесною 

грамотою виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. 

Зареєстрована у Google Scholar, ORCID, ResearchID, ResearchGate: 

– Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=neublPwAAAAJ&hl=ru 

– ORCID: 

https://orcid.org/0000-0003-0473-0775 

– ResearcherID: 

https://publons.com/researcher/3534537/tetiana-tetyana-tarasenko/ 

– ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Tarasenko