Фахові статті НПП

Список публікацій у фахових виданнях

членів кафедри української і зарубіжної літератури

за 2017-2020 рр.

 

 

К. філол. н., доцент Шарова Т.М.

2017

 1. Шарова Т.М., Міюц А.С. Творчість Івана Маслова: індивідуально-авторська філософія, життєвий та естетичний досвід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (серія Філологія). Вип. 26. Одеса, 2017. С. 85–88.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7296/

 1. Шарова Т.М., Тверитінова А.С. Творчість В. Родіонова: проблемний діапазон художнього світогляду. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. праць / укл.: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип. 67. С. 269–271.

       http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6988/

 1. Шарова Т.М., Шаров С.В., Бородихіна О.В. Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (серія Філологія). Вип. 29. Т. 1. Одеса, 2017. С.74–76.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4171/

 1. Шарова Т.М., Шаров С.В. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2017. №2 (19). С. 149–154.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2617/

2018

 1. Шарова Т.М. Літературно-художня творчість у радянській парадигмі: практики адаптації, логіка та аргументи конформізму. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. праць / за ред. О. Філатової. №1 (21), квітень. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, C. 143–149.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4218/

 1. Шарова Т.М., Шаров С.В. Журналістика Костя Гордієнка як підготовчий етап до літературної творчості. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 23 / відп. ред. І.В. Сабадош. Ужгород, 2018. С. 379–381.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2091/

2020

 
 1. Sharova T., Zotova V., Kopeitseva L., Zemlianska A. Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруюва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. №1 (95). С. 323–336 http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8822/1/sharova_et_all_2020.pdf

 

 

К. пед. н., доцент Зотова В.Г.

2017

 1. Зотова В.Г. Художній бестіарій роману Євгена Положія «Риб’ячі діти». Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. Вип. LXVI. Херсон : ХДУ, 2017. С. 26–28.

       http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5025/

 1. Зотова В.Г., Копєйцева Л.П. Г. Гарсіа Маркес і Володимир Дрозд: художні топоси буттєвих меж. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 45. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 76–79

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4791/

2018

 1. Зотова В.Г., Залогіна Г.Г. Мала проза Н. Королевої на тлі давньоукраїнської літератури: типологічні сходження. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 23 / відп. ред. І.В. Сабадош. Ужгород, 2018. С. 140–143.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4790/

2019

 1. Зотова В.Г., Копєйцева Л.П., Пітель Т.О. Спокута як дорога до себе: семантика меж і станів у романі Р.Іваничука «Орда». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія  «Філологія. Соціальні комунікації». Том 30 (69). № 3. 2019. Ч. 2. К. : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 91–95. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8171/
 2. Зотова В.Г., Копєйцева Л.П., Пітель Т.О. Топоси буття і меж у романі Р. Іваничука «Четвертий вимір». Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т.29 (68) №4 2018. С.149–154. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6059/
 3. Землянська А.В., Зотова В.Г. Тема яничарства, манкуртства у поезії та есеїстиці Є. Маланюка. Наукові записки. Вип. 184. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 28–32. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8170/

2020

 
 1. Sharova T., Zotova V., Kopeitseva L., Zemlianska A. Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруюва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. №1 (95). С. 323–336 http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8822/1/sharova_et_all_2020.pdf

 

 

 

К. філол. н., доцент Землянська А.В.

2017

 1. Землянська А.В., Землянський А.М. Досвід сакрального французьких письменників-католиків та Микола Хвильовий: точки дотику. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки. Камʼянець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. C. 73–76

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6065/

2018

 1. Землянська А.В., Землянський А.М. Жанрова еклектика ретро-детективів Богдана Коломійчука. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2018. №4(40) – 2017, 3(47) – 2018. С.275–286.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4428/

 1. Землянська А.В., Землянський А.М. Діалектика душі й тіла в жіночих образах постмодерністського роману (на матеріалі творів М.Кундери «Нестерпна легкість буття» та Н. Зборовської «Українська Реконкіста»). Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 23 / відп. ред. І.В. Сабадош. Ужгород, 2018. – С. 136–139.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3117/

2019

 1. Землянська А.В., Зотова В.Г. Тема яничарства, манкуртства у поезії та есеїстиці Є. Маланюка. Наукові записки. Вип. 184. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 28–32. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8170/
 2. Землянська А.В., Землянський А.М. Образ шпигуна в романі С. Посто-ловського «Ворог, або Гнів Божий» – герой чи злочинець? Прикарпатський вісник НТШ. Слово. №3 (55). С. 266–274. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7920/

2020

 
 1. Sharova T., Zotova V., Kopeitseva L., Zemlianska A. Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруюва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. №1 (95). С. 323–336 http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8822/1/sharova_et_all_2020.pdf

 

 

 

К. філол. н., доцент Копєйцева Л.П.

2017

 1. Зотова В.Г., Копєйцева Л.П. Г. Гарсіа Маркес і Володимир Дрозд: художні топоси буттєвих меж. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 45. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 76–79 http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4791/
 2. Копєйцева Л.П., Маковська А. Елементи нестандартності на уроках української літератури як засоби розвитку пізнавального інтересу учнів старших класів. Південний Архів: зб. наук. праць. Філологічні науки. Вип. LXVІІІ. Херсон, 2017. С 30–32.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5029/

2019

 1. Зотова В.Г., Копєйцева Л.П., Пітель Т.О. Спокута як дорога до себе: семантика меж і станів у романі Р. Іваничука «Орда». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія  «Філологія. Соціальні комунікації». Том 30 (69). № 3. 2019. Ч. 2. К. : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 91–95. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8171/
 2. Зотова В.Г., Копєйцева Л.П., Пітель Т.О. Топоси буття і меж у романі Р. Іваничука «Четвертий вимір». Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т.29 (68) №4 2018. С.149–154. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6059/

 

 

 

К. філол. н., доцент Атрошенко Г.І.

2017

 1. Атрошенко Г.І. Тварини у хронотопі казки Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі». Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. Вип. LXVI. Херсон : ХДУ, 2017. С. 12–14.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7869/

2018

 1. Атрошенко Г., Ручка О. Постать Івана Сірка: метаморфоза образу та метаморфози його інтерпретації в героїчному епосі Нижньої Наддніпрянщини. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 23 / відп. ред. І.В. Сабадош. Ужгород, 2018. С. 24–27.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7868/

 1. Атрошенко Г.І. «Яка дивовижна пісня. А просто – людське життя…»: фольклорна парадигма творчості Ольги Фесенко. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2018. №4(40) – 2017, 3(47) – 2018. С. 287–295.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6338/

2020

 
 1. Sharova T., Zotova V., Kopeitseva L., Zemlianska A. Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруюва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. №1 (95). С. 323–336 http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8822/1/sharova_et_all_2020.pdf

 

 

 

К. пед. н., доцент Шаров С.В.

2017

 1. Шаров С.В., Постильна О.О. Інформатизація освіти та виховання як вектор розвитку сучасного суспільства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2017. №18. С. 199–204.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5438/

 1. Шарова Т.М., Шаров С.В., Бородіхіна О.В. Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2017. Вип. 29. Т. 1. С. 74–76. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4171/
 2. Шаров С.В., Шарова Т.М. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2017. Вип. 2 (19). С. 149–154.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2617/

 1. Шаров С.В., Посадна Т.В. Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури. Молодь і ринок. 2017. №5 (148). С. 45–49. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1436/

2018

 1. Шаров С.В., Шарова Т.М. Журналістика Костя Кордієнка як підготовчий етап до літературної творчості. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 23 / відп. ред. І.В. Сабадош. Ужгород, 2018. С. 379–381.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2091/

 1. Шаров С.В., Шарова Т.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт. Молодь і ринок. 2018. №9(164). С. 33–38. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6342/
 2. Шаров С.В., Шарова Т.М. Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця. Молодий вчений. 2018. №9.1 (61.1). С. 137–140.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2425/

2019

 1. Шаров С.В. Аналіз навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня гуманітарного напрямку. Молодь і ринок. 2019. №3(170). С. 131–136

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4426/

 1. Шаров С.В. Напрямки формування комунікативної компетентності студентів. Інноваційна педагогіка. 2019. 1(11). С. 70–74 http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4350/

 

 

 

К. філол. н., старший викладач Огульчанська О.А. 

2019

 1. Огульчанська О.А. Своєрідність хронотопу у романі Макса Кідрука «Де немає Бога». Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 3(55). 2019. С. 325–332

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7871/

 1. Огульчанська О.А. Галерея жіночих образів у романі А. Кроніна «Зірки дивляться вниз». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 39. Одеса. 2019. С.113–117 http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7289/