Гуров Сергій Юрійович – завідувач кафедри

Гуров Сергій Юрійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання германських мов

Закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут (2000 р.) за спеціальністю “Музичне виховання та методика виховної роботи, мова і література” та отримав кваліфікацію вчителя музики,  англійської мови і літератури, методист з виховної роботи)

В університеті працює з: 2004 року. Стаж педагогічної роботи складає 17 років

Наукові інтереси: методика виховання, англійська мова, методика викладання англійської мови, лексикологія англійської мови, аналіз літературних творів.

Гуров Сергій Юрійович розпочав викладацьку діяльність у 2006 році. Стаж безпосередньої роботи становить 14 років.
Гуров Сергій Юрійович – спеціаліст у галузі педагогіки вищої школи, теорії та методики викладання англійської мови та літератури. Особливу увагу приділяє дослідженню духовно-морального розвитку студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури.
Кандидат педагогічних наук з 2009 року, доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови з 2012 року. Із 01.10.2019 року працює на посаді завідуючого кафедри методики германських мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
У лютому 2021 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (диплом ДД № 011134 від 15.04.2021 р.) за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Тема дисертації: «Формування духовно-моральних цінностей студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури».
Результати науково-педагогічних досліджень Гурова С.Ю. протягом 2015-2021 років висвітлено в 30 публікаціях. Викладач постійно підвищує свій професійний рівень, бере активну участь у роботі науково-практичних конференцій, науково-теоретичних семінарів, виступає з доповідями.
Високий науково-професійний рівень Гурова С.Ю. засвідчує успішне проходження науково-педагогічного стажування у Британській Раді «New generation School teacher» у період з 2015 по 2019 роки та на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (02.2020-06.2020).

Посилання на наукометричні бази:

– Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=IGBlmt0AAAAJ&hl=en&authuser=3

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9456-0046

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/D-5698-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Sergiy_Gurov