Юрченко Олександр Віталійович

Юрченко Олександр Віталійович – кандидат філологічних наук, ст. викладач

Дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням; Лінгвістичний аналіз тексту; Практикум з виразного читання; Загальне мовознавство; Функціональні стилі мовлення в аспекті сучасного мовознавства; Інноваційні процеси в сучасній українській літературній мові.

Підвищення кваліфікації: 11.11.2014 – 11.02. 2015 р. – Центр дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за напрямом: «Початковий курс користування «Moodle».

З 12.11.2018 р. по 12.12.2018 р. – підвищення кваліфікації у Запорізькому національному університеті на кафедрі української мови та отримав свідоцтво ПК № 00530, наказ №903-к від 12.11.2018 р.
 
З 1.11.19 по1.02. 2020 (180 годин) – підвищення кваліфікації  у Вища школа лінгвістична м. Ченстахова (Польща)

Наукові праці:

Юрченко О.В. має понад 40 публікацій, у тому числі 2 колективні монографії, 1 одноосібна монографія: «Сучасна лінгвокогнітологія: концептосистема природних реалій Нижньої Наддніпрянщини та її вираження в мові місцевих поетів», 1 навчальний посібник: «Інноваційні процеси в сучасній українській літературній мові»,
Юрченко О.В. Сучасна українська літературна мова. Інноваційні процеси в сучасній українській літературній мові. Практичні заняття, самостійна робота: навч. посіб. / О.В.Юрченко, Т.Г. Юрченко. – Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. – 112 с.
Юрченко О.В. Сучасна лінгвокогнітологія: концептосистема природних реалій Нижньої Наддніпрянщини та її вираження в мові місцевих поетів: монографія / О.В.Юрченко. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 193 с.  Загальне мовознавство. Навч. посібник. Мелітополь. ФОП Однорог Т. В., 2018. 133 с. Проблемно-ситуативні завдання як засіб розвитку лінгвістичних предметних компетентностей з фонетики, орфоепії, орфографії. Навчальний посібник. Мелітополь, ФОП Однорог Т.В., 2019. 128 с.

У 2003 році закінчив з відзнакою Мелітопольський державний педагогічний університет зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобув кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої культури.
У 2004 році закінчив з відзнакою Мелітопольський державний педагогічний університет зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.
З 2007 по 2010 рік навчався в аспірантурі Запорізького національного університету (денна форма) зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.
Кандидат філологічних наук з 22 грудня 2011 року. Дисертацію на тему «Концептосистема природних реалій Нижньої Наддніпрянщини та її вираження в мові місцевих поетів» захистив 1 липня 2011 року в спеціалізованій вченій раді К 17.051.02 Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет».
Наукові зацікавлення: мовознавство; лінгвокогнітологія; мовна картина світу; поетичні концепти як засіб формування індивідуальної мовної картини світу.
Посилання на наукометричні бази:

ORCID

Google Scholar

ResearchID