Єрмоленко Світлана Іванівна

Єрмоленко Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням; Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексика і фразеологія; Вступ до філології; Спецкурс з методики навчання української мови.

Підвищення кваліфікації:

11.11.13–03.12.13 – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за напрямом «Інноватика у викладанні української мови як іноземної».

Наукові праці: 

Єрмоленко С. І. Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі : монографія / С. І. Єрмоленко, О. В. Бабакова, Т. Г. Юрченко, О. В. Юрченко, О. Г. Хомчак, В. П. Пачева, Т. В. Сіроштан, З. О. Митяй, О. В. Коваль, І. В. Волкова, І. .М. Черненко, О. Ф. Мінкова, І. М. Гапєєва. – Мелітополь :ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 205 с.
Єрмоленко С. І. Мовна особистість у контексті сучасної літератури :монографія / О.В. Даниліна, С.І. Єрмоленко. – Мелітополь, 2013. – 211с.
Єрмоленко С. І. Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців : монографія / С. І. Єрмоленко, О. В. Бабакова, О. В. Юрченко, О. Г. Хомчак, В. П. Пачева, Т. В. Сіроштан, З. О. Митяй, О. В. Коваль, І. В. Волкова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. – 217 с.
Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальністю “Українська мова і література та мова і література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови (2001 р.). 2009 році, після захисту дисертації, здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності “Теорія та методика навчання (українська мова)”. Тема дисертації: “Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах”. У 2013 р. закінчила курси підвищення кваліфікації при Національному педагогічному університеті М. П. Драгоманова за напрямком “Інноватика у викладанні мови як іноземної”.

Наукові зацікавлення – методика навчання української мови як іноземної; методика навчання української мови у вишах і загальноосвітніх закладах; специфіка утворення різних порівняльних конструкцій, проблема визначення статусу вокатива, фразеологічні, лексичні та граматичні заперечення; звукосимволізм у сучасній українській літературі; фонологія, лексикологія, фразеологія, синтаксис у сучасній лінгвістиці.
Автор понад 60 публікацій („Методика навчання лексики та фразеології на засадах лінгводидактичного принципу наступності” (2016), „Специфіка методики навчання української орфоепії” (2015), „Компетентнісний підхід у викладанні української мови як іноземної на підготовчих курсах педагогічних вишів” (2016), „Проекти з ноосферної освіти на заняттях зі спецкурсу методики навчання української мови ” (2017), „Функціональний підхід у методиці навчання української мови (на рівні синтаксису)” (2017) тощо).

Посилання на наукометричні бази:

ORCID

Google Scholar

ResearchID