Єрмоленко Світлана Іванівна

Єрмоленко Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням; Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексика і фразеологія; Вступ до філології; Спецкурс з методики навчання української мови.

Освіта:

 • кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01– теорія та методика навчання (українська мова);
 • науково-практичне стажування «Інноватика у викладанні української мови як іноземної». Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, 2013 р.;
 • науково-практичне стажування «Українська мова на сучасному етапі реформування освіти». Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна, 2019 р.

Досягнення:

 • має 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • понад 80 наукових публікацій, серед них

Чотири монографії, серед них: 1 монографія в співавторстві й розділи в 3 колективних монографіях:

 • Даниліна О.В., Єрмоленко С.І. Мовна особистість у контексті сучасної літератури : монографія.Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2013. 211 с.
 • Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі : монографія / Єрмоленко С.І. та ін. Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. 205 с.
 • Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи: монографія / Єрмоленко С.І. та ін. МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019. 600 с.
 • Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців : монографія / Єрмоленко С.І. та ін. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. 217 с.
 • Сіроштан Т.В., Єрмоленко С.І., Митяй З.О.Основи ораторського мистецтва: навчальний посібник. 2020. 89 с
 • Єрмоленко С.І., Сіроштан Т.В., Митяй З.О.Вступ до філології : навчальний посібник. 2019. 94 с.
 • підготувала призера ІІ-го етапу Обласного літературно-дослідницького конкурсу «Патріотизм у долі Запоріжжя 2016» у номінації «Патріотизм періоду відстоювання гідності та незалежності у 2013-2016 роках») Шевчик Г.– диплом ІІ ступеня, 2017 р.;
 • керівник наукового гуртка «#Версифікація» з 2019 р.;
 • член громадської організації «Мелітопольської федерації кіокушинканшогакукай карате» з 2019 р.;
 • член громадської організації «Інноваційні обрії України» з 2019 р.

Наукові зацікавлення: методика навчання української мови у закладах вищої та загальної середньої освіти; специфіка порівняльних конструкцій у сучасній українській мові; значення вокатива у комунікативному акті; категорія заперечення на лексичному та граматичному рівнях.

Посилання на наукометричні бази:

ORCID

Google Scholar

ResearchID