Мінкова Ольга Федорівна

Мінкова Ольга Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни:  Методика викладання української мови у ВНЗ; Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія; Українська мова за професійним спрямуванням

Підвищення кваліфікації:

2013 р. – присвоєно звання доцента кафедри української мови.

Автор 50 наукових праць з мовознавчих проблем та проблем викладання мови ХХІ ст.:

Мінкова О.Ф. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої публіцистики: монографія / О.Ф.Мінкова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 176 с.

Мінкова О.Ф. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики: навч. посібник для студентів ВНЗ  / Т.В. Сіроштан, О.Ф.  Мінкова. – Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 100 с.

У 1981 році закінчила Запорізький державний педагогічний інститут році за спеціальністю: «Українська мова і література». У 2008 році закінчила аспірантуру при ЗНУ. Дисертацію захистила у 2010 році за спеціальністю 10.02 Українська мова. У 2013 році отримала звання доцента.

Наукові інтереси: лінгвостилістика української мови, методика вивчення української мови.

Посилання на наукометричні бази: