Хомчак Олена  Геннадіївна

Хомчак Олена  Геннадіївна– кандидат філологічних наук, доцент
Дисципліни: «Етнолінгвістика», «Лінгвоконцептологія»,«Етимологія української мови», «Основи наукових досліджень в галузі».

Підвищення кваліфікації:

10.11.2013 р. по 29.11.2013 р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за напрямом «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної».

17.09.2018 р. по 18.03.2019 р.– Запорізькій національний університет за напрямом «Інноватика у викладанні української мови». (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00568).

Наукові праці:

Хомчак О. Г. Грані сучасної лінгвістики: монографія / [за ред. д-ра філол. наук О.Г. Фоменко та д-ра філол. наук В.К. Харченко]. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – 300 с.

Хомчак О.Г. Асоціативно-вербальне поле концепту гора в українській мовній картині світу // Одеський лінгвістичний вісник, Вип. 10. – Т. 2. – С. 65-69.
Хомчак О. Г. Досвід моделювання концептосфери різдвяно-новорічні свята // Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців: монографія. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 50-68.

Кандидат філологічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила 8 червня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді К 67.053.02 у Херсонському державному університеті. Вчене звання доцента кафедри української мови присвоєно у 2010 році.

Наукові зацікавлення – новітні парадигми когнітивної лінгвістики. Є керівником Лабораторії філологічних досліджень. Розробляє словник нового типу – «Український асоціативний словник». Є головним редактором щорічного збірника наукових праць «Мова. Свідомість. Концепт».

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних робіт («Термин «концепт» в лингвистических исследованиях конца ХХ – начала ХХІ в.», «Культурно-историческое пространство концепта лень», «Категорія модальності в українсько-російському дискурсі», «Лексические репрезентанты концепта красота, «Формування асоціативно-вербальної моделі мовної свідомості на базі асоціативного експерименту», «Семантичний простір концепту вогонь», «Асоціативно-вербальне поле концепту святки (на базі вільного асоціативного експерименту» тощо).

Посилання на наукометричні бази:
Orcid 
Google Scholar 
Researcherid