Гапєєва Ірина Миколаївна

Гапєєва Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни:  Сучасна українська літературна мова. Стилістика; Історія української літературної мови; Українська мова за професійним спілкуванням.

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – присвоєно звання доцента кафедри української мови
Наукові праці:
Гапєєва  І. М.  Навчальний посібник з теорії та практики перекладу / Укладачі: Н. В. Денисенко, Є. М. Музя, І. М. Гапєєва, Т. М. Камишова, Н. Є. Мілько. – Мелітополь, 2014. – 97 с.
Гапєєва І. М. Експресивно-естетичні можливості поетичного дискурсу ХХ століття: монографія / І. М. Гапєєва, О. В. Коваль. – Мелітополь: ММД Print, 2014. – 199 с.
Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет (нині Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)  за спеціальністю “Українська мова і література” й отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури (2001 р.).
З 2003 по 2006 працювала лаборантом кафедри української мови Мелітопольського державного педагогічного університету.
З 2006 по 2007 – асистент цієї ж кафедри.
З 2007 по 2009 рік навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету. У грудні 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: “Естетика мовотворчості поетів-шістдесятників”.
Після закінчення аспірантури продовжувала роботу на кафедрі української мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького спочатку на посаді старшого викладача, тепер на посаді доцента.
З 2014 до 2016 року виконувала обов’язки заступника декана філологічного факультету з виховної роботи та практик.

Наукові зацікавлення – стилістика української мови, культура мови та мовлення, дослідження естетичних та експресивних особливостей мови на основі поетичної мовотворчості письменників; соціолінгвістика, риторика.
Автор шістнадцяти публікацій у фахових виданнях. Виступала із доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях у Києві, Херсоні, Кіровограді, Мелітополі, Ялті, Умані, Алушті. Є співавтором двох монографій.

 Посилання на наукометричні бази:

ResearcherID

ORCID ID:0000–0003–0758–3336