Землянська Аліна Вікторівна

Посада: доцент кафедри української і зарубіжної літератури

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет (2004) за спеціальністю вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури, магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету (2005) за спеціальністю викладач української мови та літератури вищого навчального закладу. У 2008 році закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди і в 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового».

Авторка навчальних посібників “Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.” (2010) – у співавторстві з Т.М. Шаровою (рекомендовано Міністерством освіти і науки України); “Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.” (2015) – у співавторстві з О.А. Огульчанською; “Світова література в умовах глобалізаційних процесів” – у співавторстві з Т.М. Шаровою.

Авторка електронних засобів навчального призначення “Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.” (2010) (у співавторстві з Т.М. Шаровою), “Історія зарубіжної літератури ХХ – поч. ХХІ ст.” (2011) (у співавторстві з О.А. Іващук). Усі електронні засоби навчального призначення мають грифи Міністерства освіти і науки України, зареєстровані в Державній службі інтелектуальної власності, на них отримано свідоцтва на предмет авторського права.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – філософські аспекти української і зарубіжної літератури ХХ – поч. ХХІ ст., сакральні інтенції художньої літератури, сучасна масова література.

Авторка більше 70 наукових і науково-методичних праць, у тому числі монографій “Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового” (2013), “Життя як політ: художні домінанти творчості Володимира Родіонова” (2017, у співавторстві з Т.М. Шаровою) та науково-документального видання «Володимир Родіонов: хроніка життя і творчості» (2016, у співавторстві з Т.М. Шаровою).

Посилання на профіль наукометричних баз: