Шаров Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри української і зарубіжної літератури

Науковий ступінь, звання: кандидат педагогічних наук, доцент

У 2002 р. закінчив з відзнакою Мелітопольський державний педагогічний університет за фахом «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія та основи інформатики» та отримав кваліфікацію вчителя хімії та основ інформатики. У 2015 р. з відзнакою закінчив магістратуру за фахом «Магістр інформатики» і отримав кваліфікацію магістра інформатики, викладача інформатики вищого навчального закладу. У 2018 р. з відзнакою закінчив магістратуру за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література та мова і література (німецька) і отримав кваліфікацію магістра освіти, вчителя української мови і літератури, німецької мови і зарубіжної літератури.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання з 2011 р. Успішно захистив дисертацію на тему «Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету» у 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес фахової підготовки  майбутніх філологів.

Автор більше 170 наукових і науково-методичних праць, у тому числі монографії «Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету» (2010).

Автор навчально-методичних посібників «Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації» (2011, у співавторстві з В.В. Осадчим); «Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів» (2014, у співавторстві з Т.М. Шаровою; рекомендовано Міністерством освіти і науки України); «Історія української літератури 40–60-х рр. ХІХ ст.» (2018, у співавторстві з Т.М. Шаровою); «Видатні особистості української словесності: навчальний посібник у схемах» (2018, у співавторстві з Т.М. Шаровою та А.М. Солоненком); збірки оповідань «Там, за обрієм…» (2018, у співавторстві з Л.А. Суховій).

Автор електронних засобів навчального призначення «Тарасовими стежками» (2010, у співавторстві з Т.М. Шаровою; рекомендовано МОН України); «Історія зарубіжної літератури XVII–XVIII ст.» (2010, у співавторстві з Т.М. Шаровою та А.В. Землянською; рекомендовано МОН України); «Історія української літератури І половини XIX ст.» (2014, у співавторстві з Т.М. Шаровою); «Кость Гордієнко: художній і культурний феномен ХХ ст.»  (2014, у співавторстві з Т.М. Шаровою); «Історія зарубіжної літератури. Антична література» (2016, у співавторстві з Т.М. Шаровою); «Історія української літератури            40–60-х рр. XIX ст. Апостол правди і науки» (2016, у співавторстві з Т.М. Шаровою та В.О. Кравченко); «Мобільний додаток куратора академічної групи» ­ (2018, у співавторстві з Р.В. Печерським); «Експертна система для компаративного аналізу художніх творів» (2018, у співавторстві з Т.М. Шаровою).

 

Посилання на профіль у наукометричних базах:

Google Scholar

ORCID

ResearcherID