Акулова Надія Юріївна

Посада: доцент кафедри української і зарубіжної літератури

Науковий ступінь, звання:

кандидат філологічних наук, доцент

У 2005 р. закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет й отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» (присвоєно кваліфікацію «Вчитель української мови, літератури, зарубіжної літератури та художньої культури»). У 2006 р. закінчила магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету й отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» (присвоєно кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури»). Протягом 2006–2009 рр. – аспірантка кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (денна форма). У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри української і зарубіжної літератури. З 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 2018 р. – докторант кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету (спеціальність 035 Філологія (порівняльне літературознавство)). Тема дисертації: «Поетика візуальності в українській та англійській прозі 1920-х років».

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – інтермедіальність літератури, поетика візуальності, мистецтво модернізму.

Автор понад 40 публікацій у вітчизняних фахових і зарубіжних виданнях Болгарії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Чехії тощо.

Упродовж 2012–2014 рр. була керівником комплексної науково-дослідної теми кафедри «Поетикальні вектори українського роману ХХ–ХХІ століть у світовому контексті». Здійснювала наукове редагування колективної монографії «В енергетичному полі компаративістики: український роман і світовий контекст» (Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2014. – 185 c.). Протягом 2014–2016 рр. була керівником комплексної науково-дослідної теми кафедри «Художні модуси хронотопу в українській літературі ХХ–ХХІ століть». Редактор-упорядник збірника матеріалів «Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі» за результатами однойменної Міжнародної наукової конференції (Мелітополь : Вид-во МДПУ, 2016. – 251 с.). 

Посилання на профіль у наукометричних базах:

Google Scholar Citations: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-LYLIFwAAAAJ&hl=ru

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/W-8840-2018

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7079-2264