Науково-дослідна робота студентів кафедри української і зарубіжної літератури

Науково-дослідна робота студентів спрямована на формування їх загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок; виявлення здібних особистостей, здатних творчо мислити. Мета залучення до наукової роботи – сприяння підготовці дипломних робіт, наукових статей, участі студентської молоді в олімпіадах, конференціях, наукових семінарах тощо, набуття фахових компетентностей філолога.

На кафедрі працює науковий гурток  «Літературознавчі студії», учасники якого досліджують актуальні проблеми літературознавства, методики навчання української і зарубіжної літератури. Гурток 5 років поспіль посідав І місце серед студентських гуртків на філологічному факультеті. У 2017 р. за результатами наукової діяльності студентів гурток посів І місце в університеті.

Результативність цієї роботи засвідчується призовими місцями на Всеукраїнських конкурсах студентських робіт, олімпіадах, висвітлюється в публікаціях та доповідях на конференціях різних рівнів, у тому числі міжнародних.

У 2014 р. студентка V курсу А. Дацева посіла призове місце в Конкурсі студентських наукових робіт на здобуття премії імені Ковальських у галузі українознавства (м. Харків). Студентка магістратури К. Зінченко посіла І місце в обласному конкурсі наукових робіт для обдарованої молоді в галузі українознавства (м. Запоріжжя).

У 2015 р. у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (м. Житомир) студентка V курсу В. Міщенко за своє дослідження була нагороджена почесною грамотою «За теоретичну і наукову значущість роботи». Студентка ІІІ курсу Т. Лінькова посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (м. Запоріжжя). На ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Українська мова і література» (м. Полтава) за результатами двох турів студентка магістратури К. Зінченко посіла почесне IV місце, а студентка IV курсу К. Квітко була нагороджена грамотою «За творчий потенціал та вдумливу роботу зі словом».

У 2016 р. студентка ІV курсу К. Міц під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Л.П. Копєйцевої посіла І місце в загальноуніверситетському конкурсі імені Івана Франка (м. Мелітополь).

У 2017 р. студентка IV курсу В. Таран посіла ІІІ місце на обласному етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

Щороку в межах діяльності гуртка в руслі кафедральної наукової теми проводиться студентський науковий колоквіум, що набуває форм студентської конференції, круглого столу, постер-сесії тощо. Матеріали доповідей студентів на колоквіумі виходять друком у тематичних збірниках кафедри.

Кафедра співпрацює з Малою академією наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради і Мелітопольського району Запорізької області.