Жигоренко Ірина Юріївна

Посада: завідувач кафедри німецької філології, доцент

Вчений ступінь: доцент

Вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології
Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1993 році за спеціальністю «Учитель біології та німецької мови», з вересня 1993 року працює викладачем німецької мови на філологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту.
Навчалася в аспірантурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв), у 2011 році захистила кандидатську дисертацію (за спеціальністю 10.02.15 − загальне мовознавство) на тему «Концепт кохання в сучасному німецькомовному й українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні особливості», під керівництвом доктора філологічних наук, професора Науменка Анатолія Максимовича.

Коло наукових інтересів: психолінгвістика, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, перекладознавство, загальне мовознавство
Автор майже 70 публікацій, з них: 45 наукового та 21 навчально-методичного характеру («Займенниковий ритм як засіб визначення рамок спостереження», «Синтагма як одиниця ритму художньої прози», «Функції семантичного ритму в художньому прозовому творі (на матеріалі сучасної німецької літератури)», «Тесты о любви как экспликатор концепта «любовь»», «Концепт «LIEBE» у німецькомовній драмі», «Особливості концепту МАГІСТР у творах Германа Гессе», «Ритм прози як засіб вивчення ідіостилю», Семантичні ролі чоловіків-наречених у німецькомовній любовній драмі «Атрибутивні словосполучення у творах Германа Гессе як засіб вираження авторського світобачення», «Zum Problem der Rhythmusforschungen der Prosa in der europäischen Sprachwissenschaft», «Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми», «Die Evolution des individuellen Konzeptes KLOSTER im Deutschen (am Beispiel der Werke von Hermann Hesse)», «Трансформація концепту KLOSTER у творах Г. Гессе», «Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Übungsbuch», «Interkulturelle Kommunikation. Übungsbuch», «Geschäftsdeutsch», «Kommunikativ-pragmatische Methoden in der Text- und Diskursanalyse» та ін.).

Навчальні дисципліни:

  • Лінгвокраїнознавство німецької;
  • Лінгвістичний аналіз німецькомовного тексту;
  • Стилістика сучасної німецької мови;
  • Теоретична граматика німецької мови;
  • Література німецькомовних країн;
  • Теорія і практика перекладу;
  • Основна іноземна мова (німецька);
  • Латинська мова.

Посилання на профілі в наукометричних базах: