Історія кафедри німецької філології

Перші групи студентів, які отримали дипломи вчителя німецької мови у стінах Мелітопольського педагогічного інституту, були випущені в 1990 році, тоді вони підпорядковувались кафедрі іноземних мов природничо-географічного факультету, а спеціальність мала назву «Географія та іноземна мова». Дещо пізніше – у 1992 та 1993 роках було випущено вже по дві групи вчителів з дипломами «Географія та іноземна мова» та «Біологія та іноземна мова», і випусковою стала вже кафедра німецької філології, створена в 1991 році у складі соціально-гуманітарного факультету.

З вересня 1993 року «кафедра німецької філології» функціонує у складі заснованого на той час філологічного факультету.

З вересня 2006 року кафедра працює як предметна комісія з німецької мови у складі кафедри англійської мови та методики її викладання, з 2011 року керівництво університету приймає рішення про створення кафедри німецької філології як самостійної одиниці, кафедру було перейменовано на «кафедру німецької філології та методики викладання німецької мови». З вересня 2014 р. кафедра має назву «кафедра німецької філології та зарубіжної літератури», а з 2015 – знов «кафедра німецької філології».

Першим завідувачем кафедри був професор, доктор філологічних наук Науменко Анатолій Максимович, котрий протягом десятиліть опікується долею кафедри та залишається науковим керівником багатьох її співробітників.

В подальшому кафедру очолювали кандидати філологічних наук Горюнова Марина Миколаївна, Андрієнко Валентина Петрівна, Насалевич Тамара Василівна, Ольховська Наталія Семенівна, старші викладачі Подосовська Людмила Вікторівна, Семендяєв Віктор Ілліч, Істоміна Оксана Миколаївна, кандидати філологічних наук Клименко Олена Валеріївна, Жила Наталія Володимирівна, доктори філологічних наук Міхільов Олександр Дмитрович, Кобзар Олена Іванівна, Романова Наталя Василівна.

З вересня 2017 року кафедру німецької філології очолює кандидат філологічних наук, доцент Жигоренко Ірина Юріївна, яка закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1993 році за спеціальністю «Біологія та іноземна мова», навчалася в аспірантурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили та захистила у 2011 р. кандидатську дисертацію на тему: «Концепт кохання в сучасному німецькомовному й українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні особливості», під керівництвом доктора філологічних наук, професора Науменка Анатолія Максимовича.

Міжнародна діяльність

Кафедра має багаторічний досвід міжнародного співробітництва у різноманітних напрямках. Протягом останніх 20 років тривають зв’язки з Мелітопольським відділенням  Гете-Інституту (керівник відділення ст. викладач Лебєдєва О.А.), завдяки чому здійснюється методичне та інформаційне забезпечення не тільки кафедри, а й університету новинками навчальної літератури; на базі Гете-Інституту проводяться методичні семінари, курси підвищення кваліфікації, організовуються стажування викладачів університету та вчителів німецької мови міста, Тренінги, майстер-класи та конкурси проводять представники провідних вищих навчальних закладів Німеччини та Австрії.

Кафедра співпрацює, у межах програми міжнародного наукового співробітництва, з вищими навчальними закладами дальнього зарубіжжя (м. Софія, Болгарія; м. Ченстохов, Польща; м. Бухарест, Румунія; Прага, Чехія). Значна частка закордонних стажувань припадає на співробітництво з німецькими фірмами з забезпечення роботою студентів під час літнього трудового семестру. Вагоме значення для покращення вивчення німецької мови має і участь студентів старших курсів у програмі au-pair.

Викладачі кафедри німецької філології беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, публікують наукові статті та матеріали конференцій, підтримують контакти з німецькомовними країнами, з Німецьким центром Гете-Інституту. Окремі викладачі кафедри пройшли науково-педагогічне стажування у Німеччині та Австрії. Наукові дослідження кафедри знайшли відображення у 220 публікаціях. Студенти, які опановують німецьку мову, мають можливість щороку від’їжджати на практику до Німеччини.

Виховна робота

Традиційними для кафедри стали «Тижні німецької мови» та мовні практики, які проводяться щорічно і згуртовують студентів. «Літературні вітальні» знайомлять із найкращими зразками німецькомовної літератури, виховні години охоплюють широкий спектр актуальних тем для обговорення, «Дні німецької культури» моделюють різноманітні ситуації реального життя і забезпечують умови вдосконалення навичок іншомовної комунікації, «Філологічні студії» сприяють втіленню новітніх розробок студентів у навчальний процес.