Рябуха Тетяна Валеріївна

Рябуха Тетяна Валеріївна – старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови.

Освіта: Киівський державний педагогічний інститут іноземних мов (1988): спеціальність “Іноземні мови (англійська і французька)”

Стаж науково-педагогічної роботи 32 роки, в т.ч. у МДПУ 22 роки.

Викладає такі дисципліни як “Основна іноземна мова”, “Друга іноземна мова”, “Історія основної іноземної мови”, “Практична фонетика англійської мови”, “Теоретичний курс основної іноземної мови (фонетика)”, “Література країни, мова якої вивчається”. Керує науково-дослідною роботою студентів з проблем лінгвістики та лінгводидактики.

Наукові інтереси: англійська мова і література; лінгводидактика.

Загальна кількість наукових публікацій – 60, з них 4 статті у фахових збірниках, які входять до переліку ВАК, 3 навчальних посібника – «Міжкультурна комунікація» (у співавторстві з Т. В. Тарасенко, Т. В. Коноваленко , І. О. Баранцовою), «Історія і культура Британії» (у співавторстві з Т. В. Тарасенко, Л. А. Куліковою), «Методичні розробки до самостійної роботи студентів 3 року навчання з практичного курсу англійської мови» (у співавторстві з Т. В. Насалевич, Т. І. Харченко).

Нагороди: Грамота МДПУ (2003 р.), Грамота МДПУ (2006 р.), Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2011 р.)

Посилання на наукометричні бази: