Розробки та досягнення кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Стало доброю традицією щороку проводити на кафедрі інтерактивні методичні семінари для майбутніх фахівців, молодих спеціалістів та вчителів англійської мови м. Мелітополя, Мелітопольського та Приазовського районів. Викладачі Гуров С.Ю., Гурова Т.Ю., Насалевич Т.В., Мілько Н.Є., Коноваленко Т.В. кожного разу дивують присутніх інноваціями у методиці викладання іноземних мов.

Викладачами кафедри видано монографією «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності» (2017р.), в якій висвітлено результати їх науково-дослідної роботи.

У рамках реалізації колективної кафедральної теми «Новий формат фахової підготовки майбутніх перекладачів і вчителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві» (наук. керівник – канд. пед. н., доцент Г.В.Матюха) викладачі кафедри здійснюють дослідження за двома напрямами: філологічним і методичним. У руслі окресленої проблеми здійснюється написання кандидатських і дипломних робіт на здобуття ОКР «бакалавр» і «магістр». Викладачами кафедри опубліковано значну кількість наукових статей та тез, особлива увага приділяється фаховим виданням та публікаціям у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science). Їх кількість не лише постійно зростає. До публікацій у цих виданнях залучаються і студенти магістратури.

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ВНЗ Ураїни: Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова, Бердянського державного педагогічного університету, Запорізького національного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету (місто Мелітополь), Комунального вищого навчального закладу «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради, загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів міста Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів, Енергодарський навчально-виховний комплекс №1, учасниками проекту «Шкільний вчитель нового покоління», який проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Британською Радою (Київ, 2013-2018 р.р.), МАН м. Мелітополя.