Ткач Марина Валеріївна

Ткач Марина Валеріївна –  старший викладач кафедри методики викладання германських мов.

Освіта : Запорізький державний університет,(рік закінчення – 1993 р. спеціальність: “Англійська та французька мови”, кваліфікація: викладач англійської та французької мов).

Працює в університеті з 1994 року.

Викладає лекційний курс «Теоретичний курс основної іноземної мови (Граматика)», практичні заняття з курсів «Практична граматика англійської мови», «Основна іноземна мова з мовленнєвою практикою та курсовою роботою», та практичні заняття з курсу «Сучасна література англомовних країн». З даних курсів розроблені навчально-методичні комплекси, до практичних занять підготовлені методичні рекомендації, посібники.

Наукові інтереси:англійська мова; лінгвістика; методика викладання іноземних мов.

Керує науково- дослідною роботою студентів з актуальних проблем англійської філології.

За останні  роки підвищувала свою кваліфікацію з проходженням стажування в Запорізькому національному університеті на факультеті іноземної філології при кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови (2013р.),

на кафедрі іноземних мов та методики викладання Бердянського державного педагогічного університету (2018р.);

Пройшла науково-педагогічне стажування за фахом “Філологічні науки” в обсязі 180 годин в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) у період з 25 березня по 5 квітня 2019 року.

Результати досліджень було викладено у тезах, статтях вітчизняних і зарубіжних видань, збірниках наукових праць та монографіях. Загальна кількість публікацій за останні роки більше 50. Брала участь у науково-практичних конференціях різного рівня.

За успіхи у роботі Ткач М.В. заохочувалася подякою і грамотою МДПУ.

Зареєстрованау Google Scholar, ORCID, ResearchID.