Назаренко Ірина Володимирівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

У 2002 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».
Пошукач Київського національного лінгвістичного університету. Спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Наукові інтереси: література закордонних країн; перекладознавство; загальне мовознавство.

Посилання в наукометричних базах:

 Google Scholar 

ORCID

ResearchID