Куликова Людмила Анатоліївна

Куликова Людмила Анатоліївна – асистент кафедри германської філології.

Освіта: Запорізький державний педагогічний інститут.

Досягнення: Займалась дослідженням з комплексних науково-дослідних тем кафедри. Виклала результати досліджень у статтях і тезах вітчизняних та зарубіжних видань, збірниках наукових праць, колективних монографіях. Загальна кількість публікацій за останні 10 років – 54.

Для забезпечення проведення практичних занять та самостійної роботи студентів було розроблено і укладено у співавторстві навчально-методичні матеріали, з них Методичних рекомендацій –12, навчальних посібників – 3.

Розроблений і постійно оновлюється навчально-методичний комплекс з дисципліни «Друга іноземна мова» для студентів філологічних спеціальностей.

Здійснюю редагування збірників наукових праць студентів «Студентські наукові студії», «Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження».

За досягнення у науково-дослідній роботі зі студентами, формування наукового потенціалу сучасної молоді і сумлінну працю нагороджена грамотою ННІСПМО (06.05.2015 р.), грамотою МДПУ ім. Богдана Хмельницького (2018 р.).

За останні 10 років двічі підвищила кваліфікацію з проходженням стажування в Запорізькому національному університеті на факультеті іноземної філології при кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови.

Наукові інтереси: формування творчої активності викладача засобами сучасних педагогічних технологій.

Посилання на наукометричні бази: