ЛІТЕРАТУРА Link popular

Основна:

  1. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.
  2.  Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: Учеб. пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 232 с.

Додаткова:

  1. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языка / Швачко Т.Т., Терентьев П.В., Янукян Т.Г., Швачко С.А. – К.: Вища шк., 1977. – 147 с.
    1. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської і української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 248 с.
    2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов. – К., 1960. – 160 с.
    3. Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов: 36. статей АН УРСР, і-ту мовознавства ім. О.О. Потебні / Відп. ред. Ю.А. Жлуктенко. – К.: Наук. думка, 1981. – 356 с.
mooCow mooCow mooCow
mooCow