Результати опитування — Копія

ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ОЧИМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ ЗА ОКРЕМОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНСУЛЬТАТИВНА ТА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО БАЛЬНО-НАКОПИЧУВАЛЬНУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В МДПУ

Запобігання конфлікту інтересів, розповсюдження булінгу та сексуальних домагань очима здобувачів вищої освіти

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Результати анкетування Випускники

Результати анкетування Работодавці

Бакалавр ОП очима НПП

Бакалавр Результати анкетування Випускники

Бакалавр Анкета якість викладання дисципліни

Бакалавр Запобігання конфлікту інтересів, розповсюдження булінгу та сексуальних домагань очима здобувачів вищої освіти

Бакалавр ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бакалавр АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бакалавр ІНФОРМАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНСУЛЬТАТИВНА ТА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ