Затверджені стандарти вищої освіти

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti?fbclid=IwAR1OA0pSCq0RzqQITOZ_Ipoxx1PDjHabsxgFcoV4GQSRGsDEslKoubNdgWA